Regulamin płatności BLIK – przelew na telefon

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA BILETY MIESIĘCZNE ZA POMOCĄ BLIK – PRZELEW NA TELEFON

Definicje :
Regulamin – oznacza niniejszy regulamin płatności za bilety miesięczne na przejazd autobusami firmy Matmich-BUS Przewóz Osób Mateusz Michalak za pomocą BLIK – przelew na telefon.
Przewoźnik – Matmich-BUS Przewóz Osób Mateusz Michalak z siedzibą w Szamotułach ul. Długa 24 (64-500 Szamotuły), tel. 0048 600 028 382, NIP: 7871774352, REGON: 300442817, numer konta bankowego: PKO BP 44 1020 4128 0000 1702 0054 4478.
Użytkownik – osoba dokonująca płatności za Bilet.
Bilet – dokument uprawniający do przejazdu autobusami Przewoźnika.

I Postanowienia ogólne

 1. Regulamin skierowany jest do osób dokonujących płatności za bilety miesięczne na przejazd autobusami firmy Matmich-BUS Przewóz Osób Mateusz Michalak za pomocą BLIK – przelew na telefon (dalej jako „Użytkownicy”).
 2. Dostarczycielem biletów jest Przewoźnik.
 3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu. Płatność za bilet jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu, który jednocześnie stanowi oświadczenie i stwarza prawne zobowiązanie między Użytkownikiem, a Przewoźnikiem.
 4. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 5. Istnieje możliwość otrzymania faktury VAT po opłaceniu biletów przez Internet. W takim przypadku należy wysłać e-mail na adres: przewozy@matmichbus.eu i podać w nim poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 6. Płatność za bilet odbywa się przelewem na telefon BLIK wykonywanym na podstawie dyspozycji składanej w aplikacji bankowej, polegającym na przekazaniu środków pieniężnych na konto Przewoźnika na numer telefonu 0048 600 028 382. Przelew na telefon BLIK jest realizowany w czasie rzeczywistym w dniu złożenia dyspozycji przelewu, przelew na telefon BLIK jest poleceniem przelewu.
 7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki nieprawidłowego funkcjonowania systemu płatniczego, o którym mowa powyżej. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości, potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet.

II Szczegółowe zasady dotyczące płatności:

 1. W tytule przelewu należy podać:

– imię i nazwisko osoby, dla której będzie wystawiony bilet,

– nazwę linii autobusowej (Obrzycko, Ostroróg lub Pniewy),

– miesiąc, w którym bilet będzie wykorzystywany

 1. Płatności należy dokonać minimum 12 godzin przed planowanym pierwszym przejazdem wykonywanym w miesiącu, na który wystawiony ma być bilet.
 2. Użytkownik odbiera bilet w autobusie. Przy odbiorze biletów należy podać imię i nazwisko. Osoby, które opłaciły online bilety ulgowe zobowiązane są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki.

III Zwroty

 1. Bilety opłacone online nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

IV Reklamacje

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące sprzedaży biletów online należy składać pocztą elektroniczną na adres: przewozy@matmichbus.eu. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: numer, kwotę oraz datę transakcji.
 2. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
 3. Reklamacje mogą być składane nie później niż 7 dni od zaistniałego zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane przez Przewoźnika w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

V Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem wszystkich podanych danych w systemie sprzedaży jest firma Matmich-BUS Przewóz Osób Mateusz Michalak.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celach przyjmowania należności za bilety na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody, Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością sprzedaży biletu. W przypadku zamówienia faktury, podanie podstawowych danych jest obowiązkowe i wynika m.in. z ustawy o rachunkowości.
 3. Złożenie zamówienia online przez Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez Przewoźnika danych osobowych w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu opłacania biletów online.
 4. Otrzymane dane osobowe nie zostaną udostępnione osobom trzecim a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

Dane kontaktowe

Matmich-BUS Przewóz Osób
Mateusz Michalak

Tel. 61 29 13 524
Tel. 600 028 382
przewozy@matmichbus.eu

Adres pocztowy:
ul. Długa 24
64-500 Szamotuły

NIP: 7871774352, REGON: 300442817

Dane konta bankowego firmy Matmich-BUS:
PKO BP 44 1020 4128 0000 1702 0054 4478

Skontaktuj się z nami

Facebook VespaStudioGraficzne
×

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu usprawnienia jej działania. Jeżeli wyrażasz zgodę na zapisywanie informacji zawartej w cookies kliknij na „×” w prawym górnym rogu tej informacji. Jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce. Szczegóy wykorzystywania plików cookies oraz zasady przetwarzania danych osobowych znajdziesz w naszej polityce prywatności.